Hotline: 0982 920 782

Bảng giá sản phẩm

Dưới đây chỉ là bảng giá tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Mặt Trời

Địa chỉ: 57/4B đường số 16, KP 11, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3767 1941    -    028 3767 2632

Di động: 0982 920 782    -     0903 711 749

Email: thibidiMT@gmail.com

 

 

Bảng giá hiện hành

Ngày phát hành

  Máy biến áp Thibidi - lõi tole silic dòng chất lượng cao  
1 MBA lõi tole Silic QĐ 2608 EVNSPC (TCT ĐL Miền Nam) 01/01/2019
2 MBA lõi tole Silic QĐ 6945 EVNCPC (TCT ĐL Miền Trung) 01/01/2019
3 MBA lõi tole Silic QĐ 3370 EVNHCMC (TCT ĐL HCM) 01/01/2019
4 MBA lõi tole Silic QĐ 62 EVN 01/01/2019
  Máy biến áp Thibidi - lõi Tole silic dòng kinh tế  
5 MBA Ecotrans lõi tole Silic QĐ 2608 EVNSPC (TCT ĐL Miền Nam) 15/10/2019
6 MBA Ecotrans lõi tole Silic QĐ 6945 EVNCPC (TCT ĐL Miền Trung) 15/10/2019
7 MBA Ecotrans lõi tole Silic QĐ 3370 EVNHCMC (TCT ĐL HCM) 15/10/2019
8 MBA Ecotrans lõi tole Silic QĐ 62 EVN 15/10/2019
  Máy biến áp Thibidi - lõi Amorphous dòng chất lượng cao  
9 MBA Amorphous QĐ 2608 EVNSPC (TCT ĐL Miền Nam) 01/01/2019
10 MBA Amorphous QĐ 6945 EVNCPC (TCT ĐL Miền Trung) 01/01/2019
11 MBA Amorphous QĐ 3370 EVNHCMC (TCT ĐL HCM) 01/01/2019
12 MBA Amorphous QĐ 62 EVN 01/01/2019
  Máy biến áp Thibidi - lõi Amorphous dòng kinh tế  
13 MBA Amorphous QĐ 2608 EVNSPC (TCT ĐL Miền Nam) 15/10/2019
14 MBA Amorphous QĐ 6945 EVNCPC (TCT ĐL Miền Trung) 15/10/2019
15 MBA Amorphous QĐ 3370 EVNHCMC (TCT ĐL HCM) 15/10/2019
16 MBA Amorphous QĐ 62 EVN 15/10/2019
  Máy biến áp phân phối EMC - lõi tole silic chất lượng cao
17 MBA lõi tole Silic QĐ 2608 EVNSPC (TCT ĐL Miền Nam) 15/01/2019
18 MBA lõi tole Silic QĐ 2608 công suất lớn EVNSPC (TCT ĐL Miền Nam) 15/01/2019
19 MBA lõi tole Silic QĐ 6945 EVNCPC (TCT ĐL Miền Trung) 15/01/2019
20 MBA lõi tole Silic QĐ 3370 EVNHCMC (TCT ĐL Tp.HCM) 15/01/2019
21 MBA lõi tole Silic QĐ 62 EVN 15/01/2019
  Máy biến áp phân phối EMC - lõi amorphous chất lượng cao  
22 MBA Amorphous QĐ 2608 EVNSPC (TCT ĐL Miền Nam) 15/01/2019
23 MBA amorphous QĐ 6945 EVNCPC (TCT ĐL Miền Trung) 15/01/2019
24 MBA Amorphous QĐ 3370 EVNHCMC (TCT ĐL Tp.HCM) 15/01/2019
25 MBA Amorphous QĐ 62 EVN 15/01/2019
  Máy biến áp phân phối Shihlin  
26 MBA lõi tole Silic QĐ 62 EVN 01/01/2018
27 MBA Amorphous QĐ 62 EVN 01/01/2018
  Dây cáp điện  
28 Bảng giá Cadivi 2021 01/02/2021
Close