Hotline: 0982 920 782

Bài viết chuyên môn

IP là gì?

Sửa lần cuối admin 17 Tháng Hai 2017. 0 2,4K 0 0

Mã IP dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ thiết bị điện hoặc tủ điện.

Chọn dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế

Sửa lần cuối admin 18 Tháng Mười Hai 2016. 0 18K 0 0

Hướng dẫn chọn tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế, theo Quy phạm trang bị điện 2006

Các biện pháp an toàn khi làm việc trên đường dây hạ áp đang có điện

Sửa lần cuối admin 03 Tháng Mười 2016. 0 2,4K 0 0

Tài liệu hướng dẫn an toàn điện của EVN NPC

Đỏ - Vàng - Xanh hay Đỏ - Xanh - Vàng?

Sửa lần cuối admin 09 Tháng Sáu 2016. 0 28K 0 0

Có nhiều người làm trong ngành điện nhưng không rõ thứ tự các pha là Đỏ - Vàng - Xanh hay Đỏ - Xanh - Vàng, dẫn đến tình trạng mỗi người làm mỗi kiểu. Hãy xem Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định điều này như thế nào nhé.

Tính toán tụ bù nền cho trạm biến áp

Sửa lần cuối admin 13 Tháng Năm 2016. 0 11K 0 0

Bảng chọn bù nền cho trạm biến áp đo đếm trung thế

Close