Hotline: 0982 920 782
Cáp đồng trần

Cáp đồng trần

929 Lượt xem

Nhãn hiệu: Cadivi

Dây đồng trần xoắn - C

Dây đồng trần xoắn - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…

1. Ký hiệu: C, M

3. Cấu tạo:

Ruột dẫn: bằng sợi đồng cứng, xoắn đồng tâm

3. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

 

Xem thêm:

Cáp đồng trần Tài Trường Thành

Cáp đồng trần Ngọc Lan

Close